» Ubuntu » Paquets » precise » openjdk-6-jre-zero » i386 » Liste des fichiers

Liste des fichiers du paquet openjdk-6-jre-zero dans precise pour l'architecture i386

/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/zero/Xusage.txt
/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/lib/i386/zero/libjvm.so
/usr/share/doc/openjdk-6-jre-zero
/usr/share/lintian/overrides/openjdk-6-jre-zero