» Ubuntu » Paquets » quantal » libcss-minifier-perl » all » Liste des fichiers

Liste des fichiers du paquet libcss-minifier-perl dans quantal pour l'architecture all

/usr/share/doc/libcss-minifier-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcss-minifier-perl/copyright
/usr/share/man/man3/CSS::Minifier.3pm.gz
/usr/share/perl5/CSS/Minifier.pm