» Ubuntu » パッケージ » lucid-backports » gnome

"lucid-backports" のサブセクション gnome に含まれるソフトウェアパッケージ

gdm (2.30.2.is.2.30.0-0ubuntu5.2+langfixes~lucid1)
GNOME Display Manager