» Ubuntu » パッケージ » lucid » teeworlds » amd64 » ファイル一覧

lucidamd64 アーキテクチャ用 teeworlds パッケージのファイル一覧

/usr/games/teeworlds
/usr/lib/games/teeworlds/teeworlds
/usr/share/applications/teeworlds.desktop
/usr/share/doc/teeworlds/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/teeworlds/copyright
/usr/share/man/man6/teeworlds.6.gz
/usr/share/menu/teeworlds
/usr/share/pixmaps/teeworlds.xpm