» Ubuntu » パッケージ » precise » ttf-telugu-fonts » all » ファイル一覧

preciseall アーキテクチャ用 ttf-telugu-fonts パッケージのファイル一覧

/usr/share/doc/ttf-telugu-fonts/copyright
/usr/share/fonts/truetype/ttf-telugu-fonts/lohit_te.ttf