» Ubuntu » パッケージ » precise (12.04LTS) » virtual » clamav-data
precise  ] [  precise-updates  ] [  trusty  ] [  trusty-updates  ] [  xenial  ] [  xenial-updates  ] [  yakkety  ] [  zesty  ]

仮想パッケージ: clamav-data

これは仮想パッケージです。仮想パッケージの定義については Debian ポリシーマニュアルを参照してください。

clamav-data を提供するパッケージ

clamav-freshclam
anti-virus utility for Unix - virus database update utility