» Ubuntu » パッケージ » precise (12.04LTS) » fonts » ttf-ipafont-jisx0208
precise  ]
[ ソース: fonts-ipafont-nonfree-jisx0208  ]

パッケージ: ttf-ipafont-jisx0208 (00103-17) [multiverse]

transitional dummy package

その他の ttf-ipafont-jisx0208 関連パッケージ

  • 依存
  • 推奨
  • 提案
  • enhances

ttf-ipafont-jisx0208 のダウンロード

すべての利用可能アーキテクチャ向けのダウンロード
アーキテクチャ パッケージサイズ インストールサイズ ファイル
all 8.0 kB42.0 kB [ファイル一覧]