» Ubuntu » パッケージ » precise » openjdk-7-jre-zero » i386 » ファイル一覧

precisei386 アーキテクチャ用 openjdk-7-jre-zero パッケージのファイル一覧

/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/lib/i386/zero/Xusage.txt
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/lib/i386/zero/libjvm.so
/usr/share/doc/openjdk-7-jre-zero
/usr/share/lintian/overrides/openjdk-7-jre-zero