» Ubuntu » パッケージ » raring » libfontconfig1 » i386 » ファイル一覧

raringi386 アーキテクチャ用 libfontconfig1 パッケージのファイル一覧

/usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1.6.2
/usr/share/doc/libfontconfig1/AUTHORS
/usr/share/doc/libfontconfig1/README.gz
/usr/share/doc/libfontconfig1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfontconfig1/copyright