» Ubuntu » パッケージ » raring » libgirepository-1.0-1 » i386 » ファイル一覧

raringi386 アーキテクチャ用 libgirepository-1.0-1 パッケージのファイル一覧

/usr/lib/libgirepository-1.0.so.1
/usr/lib/libgirepository-1.0.so.1.0.0
/usr/share/doc/libgirepository-1.0-1/AUTHORS
/usr/share/doc/libgirepository-1.0-1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgirepository-1.0-1/README
/usr/share/doc/libgirepository-1.0-1/TODO
/usr/share/doc/libgirepository-1.0-1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgirepository-1.0-1/copyright