» Ubuntu » パッケージ » raring (13.04) » virtual » olpc-kbdshim-common
precise  ] [  raring  ] [  saucy  ] [  trusty  ] [  utopic  ]

仮想パッケージ: olpc-kbdshim-common

これは仮想パッケージです。仮想パッケージの定義については Debian ポリシーマニュアルを参照してください。

olpc-kbdshim-common を提供するパッケージ

olpc-kbdshim
OLPC XO keyboard support daemon