» Ubuntu » Pakiety » lucid » phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc » all » Lista plików

Lista plików pakietu phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc z gałęzi lucid na architekturę all

/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/CHANGELOG.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/CREDITS.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/README
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/SECURITY
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/class.accounts.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/api_map.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/argouml/DOM.zargo
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/argouml/admin_color.zargo
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/argouml/infolog_bw.zargo
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/argouml/phpgwapi.zargo
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/argouml/preferences_bw.zargo
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/index.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/pdf/DOM1.pdf.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/pdf/ldap_schema.pdf.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/pdf/phpgwadmin_large_color.pdf.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/pdf/phpgwapi_large_color.pdf.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/pdf/phpgwapi_small_color.pdf.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/pdf/phpinfolog_large_bw.pdf.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/classes/pdf/phppreferences__bw.pdf.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/coding_standard.txt
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/contacts_indicies.sql
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/copyright
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/create_ramdisk.php.txt
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/cvs.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/db-schema/index.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/db-schema/pdf/phpGroupware_pdm_20030620.pdf.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/db-schema/pdf/phpgroupware_pdm_20030426.pdf.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/db-schema/pdf/phpgroupware_references.pdf.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/etiquette.txt
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/index.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/index.lyx.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/index.pdf.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/index.txt.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/lang_files.txt
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/ldap/README
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/ldap/README_LDAP_WITH_OTHER_TOOLS
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/ldap/UPDATE.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/ldap/iplanet/phpgw.at.conf
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/ldap/iplanet/phpgw.oc.conf
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/ldap/iplanet/phpgwcontact.at.conf
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/ldap/iplanet/phpgwcontact.oc.conf
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/ldap/phpgroupware.schema
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/phpgroupware.spec
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/phpgw.css
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/pics/logo.png
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/styles/dev-guide.css
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/styles/print.css
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/styles/screen.css
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/index.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/inline2lyx.pl
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/vfs-1.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/vfs-2.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/vfs-3.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/vfs-4.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/vfs-5.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/vfs-6.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/vfs-7.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/vfs.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/vfs.lyx.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/vfs.sgml.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/vfs.txt.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vfs/webdav.txt
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/vim.format
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/index.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/new_xmlrpc.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/new_xmlrpc.txt.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/perl.txt.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/phpgw_server-1.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/phpgw_server-2.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/phpgw_server.dvi.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/phpgw_server.html
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/phpgw_server.lyx.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/phpgw_server.pdf.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/phpgw_server.ps.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/phpgw_server.sgml.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/phpgw_server.txt.gz
/usr/share/doc/phpgroupware-0.9.16-phpgwapi-doc/xmlrpc/test.py
/usr/share/phpgroupware/phpgwapi/doc