» Ubuntu » Pakiety » lucid » libgupnp-av-1.0-2 » i386 » Lista plików

Lista plików pakietu libgupnp-av-1.0-2 z gałęzi lucid na architekturę i386

/usr/lib/libgupnp-av-1.0.so.2
/usr/lib/libgupnp-av-1.0.so.2.0.0
/usr/share/doc/libgupnp-av-1.0-2/AUTHORS
/usr/share/doc/libgupnp-av-1.0-2/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgupnp-av-1.0-2/README
/usr/share/doc/libgupnp-av-1.0-2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgupnp-av-1.0-2/copyright