» Ubuntu » Pakiety » precise » dnsmasq-base » i386 » Lista plików

Lista plików pakietu dnsmasq-base z gałęzi precise na architekturę i386

/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq-base/DBus-interface.gz
/usr/share/doc/dnsmasq-base/FAQ.gz
/usr/share/doc/dnsmasq-base/README.Debian
/usr/share/doc/dnsmasq-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dnsmasq-base/copyright
/usr/share/doc/dnsmasq-base/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq-base/examples/dnsmasq.conf.example
/usr/share/doc/dnsmasq-base/setup.html
/usr/share/man/es/man8/dnsmasq.8.gz
/usr/share/man/fr/man8/dnsmasq.8.gz
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz