» Ubuntu » Balíky » lucid » libfontconfig1 » i386 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka libfontconfig1 v lucid architektúry i386

/usr/lib/libfontconfig.so.1
/usr/lib/libfontconfig.so.1.4.4
/usr/share/doc/libfontconfig1/AUTHORS
/usr/share/doc/libfontconfig1/README.gz
/usr/share/doc/libfontconfig1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfontconfig1/changelog.gz
/usr/share/doc/libfontconfig1/copyright