» Ubuntu » Balíky » precise » dnsmasq-base » amd64 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka dnsmasq-base v precise architektúry amd64

/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq-base/DBus-interface.gz
/usr/share/doc/dnsmasq-base/FAQ.gz
/usr/share/doc/dnsmasq-base/README.Debian
/usr/share/doc/dnsmasq-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dnsmasq-base/copyright
/usr/share/doc/dnsmasq-base/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq-base/examples/dnsmasq.conf.example
/usr/share/doc/dnsmasq-base/setup.html
/usr/share/man/es/man8/dnsmasq.8.gz
/usr/share/man/fr/man8/dnsmasq.8.gz
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz