» Ubuntu » Balíky » precise » libxcb-image0 » amd64 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka libxcb-image0 v precise architektúry amd64

/usr/lib/libxcb-image.so.0
/usr/lib/libxcb-image.so.0.0.0
/usr/share/doc/libxcb-image0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libxcb-image0/README
/usr/share/doc/libxcb-image0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxcb-image0/copyright