» Ubuntu » Balíky » precise » libpolkit-gobject-1-0 » i386 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka libpolkit-gobject-1-0 v precise architektúry i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libpolkit-gobject-1.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpolkit-gobject-1.so.0.0.0
/usr/share/doc/libpolkit-gobject-1-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpolkit-gobject-1-0/copyright