» Ubuntu » Balíky » precise » libxcb-keysyms1 » i386 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka libxcb-keysyms1 v precise architektúry i386

/usr/lib/libxcb-keysyms.so.1
/usr/lib/libxcb-keysyms.so.1.0.0
/usr/share/doc/libxcb-keysyms1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libxcb-keysyms1/README
/usr/share/doc/libxcb-keysyms1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxcb-keysyms1/copyright