» Ubuntu » Balíky » raring » pokerth-server » amd64 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka pokerth-server v raring architektúry amd64

/usr/games/pokerth_server
/usr/share/doc/pokerth-server/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/pokerth-server/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pokerth-server/copyright
/usr/share/doc/pokerth-server/server_setup_howto.txt.gz
/usr/share/man/man1/pokerth_server.1.gz