» Ubuntu » Balíky » raring » libcanberra0 » i386 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka libcanberra0 v raring architektúry i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libcanberra-0.30/libcanberra-alsa.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libcanberra.so.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libcanberra.so.0.2.5
/usr/share/doc/libcanberra0/README.Debian
/usr/share/doc/libcanberra0/README.gz
/usr/share/doc/libcanberra0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcanberra0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libcanberra0