» Ubuntu » Balíky » raring » libreadline6 » i386 » Zoznam súborov

Zoznam súborov balíka libreadline6 v raring architektúry i386

/lib/i386-linux-gnu/libhistory.so.6
/lib/i386-linux-gnu/libhistory.so.6.2
/lib/i386-linux-gnu/libreadline.so.6
/lib/i386-linux-gnu/libreadline.so.6.2
/usr/share/doc/libreadline6/README.Debian
/usr/share/doc/libreadline6/USAGE
/usr/share/doc/libreadline6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libreadline6/copyright
/usr/share/doc/libreadline6/examples/Inputrc
/usr/share/doc/libreadline6/inputrc.arrows