» Ubuntu » Balíky » raring (13.04) » virtual » phpapi-20100525+lfs
raring  ] [  raring-updates  ]

Virtuálny balík: phpapi-20100525+lfs

Toto je virtuálny balík. Pozrite si politiku Debianu, kde nájdete definíciu virtuálnych balíkov.

Balíky poskytujúce phpapi-20100525+lfs

libapache2-mod-php5
server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)
libapache2-mod-php5filter
server-side, HTML-embedded scripting language (apache 2 filter module)
libphp5-embed
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library)
php5-cgi
server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php5-cli
command-line interpreter for the php5 scripting language
php5-fpm
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)