» Ubuntu » Paket » lucid-backports » otherosfs

Källkodspaket i "lucid-backports", Undersektion otherosfs

k3b (2.0.0-0ubuntu1~lucid2)
A sophisticated CD/DVD burning application