» Ubuntu » Paket » lucid-backports » web

Källkodspaket i "lucid-backports", Undersektion web

lightning-extension (1.9+build1-0ubuntu0.11.10.1~ubuntu10.04.1) [universe]
Transitional package for xul-ext-lightning
nurpawiki (1.2.3-4~ubuntu10.04.1) [universe]
Wiki with integrated to-do list and scheduler
xul-ext-calendar-timezones (1.9+build1-0ubuntu0.11.10.1~ubuntu10.04.1) [universe]
Calendar Extension for Thunderbird - Timezone data
xul-ext-gdata-provider (1.9+build1-0ubuntu0.11.10.1~ubuntu10.04.1) [universe]
Calendar Extension for Thunderbird - Google Calendar support
xul-ext-lightning (1.9+build1-0ubuntu0.11.10.1~ubuntu10.04.1) [universe]
Calendar Extension for Thunderbird