» Ubuntu » Paket » lucid » openoffice.org-core » i386 » Filförteckning

Filförteckning för paketet openoffice.org-core i lucid för arkitekturen i386

/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/basprovli.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/behelper.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/cairocanvas.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/canvasfactory.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/cmdmail.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/configmgr2.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/deploymentguili.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/deploymentli.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/desktopbe1.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/dlgprovli.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/fastsax.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/fpicker.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/fps_office.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/fsstorage.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/hatchwindowfactory.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/i18npool.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/i18nsearch.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/ldapbe2.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libaccli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libavmediagst.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libavmediali.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libbasctlli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libbasebmpli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libbasegfxli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libbibli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libcached1.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libcanvastoolsli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libchartcontrollerli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libchartmodelli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libcharttoolsli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libchartviewli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libcollator_data.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libcomphelp4gcc3.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libcppcanvasli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libctlli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libcuili.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdbmmli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdbtoolsli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdeploymentmiscli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdesktop_detectorli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdict_ja.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdict_zh.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdrawinglayerli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libegili.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libembobj.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libemboleobj.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libemeli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libepbli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libepgli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libeppli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libepsli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libeptli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/liberali.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libetili.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libevtatt.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libexlinkli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libexpli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libfileacc.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libfileli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libfilterconfig1.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libforli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libforuili.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libfrmli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libfweli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libfwili.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libfwkli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libfwlli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libfwmli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libgoli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libguesslangli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libhelplinkerli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libhyphenli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libi18nisolang1gcc3.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libi18npaperli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libi18nregexpgcc3.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libi18nutilgcc3.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libicdli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libicgli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libidxli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libimeli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libindex_data.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libipbli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libipdli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libipsli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libiptli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libipxli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libirali.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libitgli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libitili.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/liblngli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/liblnthli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/liblocaledata_en.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/liblocaledata_es.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/liblocaledata_euro.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/liblocaledata_others.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/liblogli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libmcnttype.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libmozbootstrap.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libmsformsli.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/liboffaccli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/liboooimprovecoreli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libooxli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libpackage2.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libpcrli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libpdffilterli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libplli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libpptxli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libpreloadli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libprotocolhandlerli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/librecentfile.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libresli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsaxli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsbli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libscnli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libscriptframe.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsdbtli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsfxli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsofficeapp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsotli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libspali.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libspellli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libspl_unxli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsplli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsrtrs1.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libstsli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsvlli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsvtli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsvxcoreli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsvxli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsvxmsfilterli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libtextcat.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libtextconv_dict.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libtextconversiondlgsli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libtfuli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libtkli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libtlli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libtvhlp1.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libucb1.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libucbhelper4gcc3.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libucpchelp1.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libucpdav1.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libucpfile1.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libucpftp1.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libucphier1.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libucppkg1.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libunopkgapp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libunordfli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libunoxmlli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libupdchkli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libutlli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libuuili.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libvbahelperli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libvbaswobjli.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libvclli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libvclplug_genli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libvclplug_svpli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libvos3gcc3.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libxcrli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libxmlfali.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libxmlfdli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libxmlsecurity.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libxmxli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libxofli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libxoli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libxsec_fw.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libxsec_xmlsec.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libxsltdlgli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libxsltfilterli.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libxstor.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/localebe1.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/migrationoo2.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/offapi.rdb
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/oovbaapi.rdb
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/pagein
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/passwordcontainer.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/pluginapp.bin
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/productregistration.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/sax.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/services.rdb
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/simplecanvas.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/spadmin.bin
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/stringresourceli.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/svtmisc.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/sysmgr1.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/syssh.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/ucpexpand1.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/ucptdoc1.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/updatefeed.uno.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/uri-encode
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/vclcanvas.uno.so
/usr/lib/openoffice/program/oosplash.bin
/usr/lib/openoffice/program/soffice.bin
/usr/lib/openoffice/program/unopkg.bin
/usr/share/bug/openoffice.org-core/control
/usr/share/bug/openoffice.org-core/presubj
/usr/share/bug/openoffice.org-core/script
/usr/share/doc/openoffice.org-core
/usr/share/lintian/overrides/openoffice.org-core
/var/lib/openoffice/basis3.2/program/services.rdb