» Ubuntu » Paket » precise » texlive-publishers-doc » all » Filförteckning

Filförteckning för paketet texlive-publishers-doc i precise för arkitekturen all

/usr/share/bug/texlive-publishers-doc/control
/usr/share/bug/texlive-publishers-doc/script
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/CHANGELOG
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/aer-cje-ex.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/aer-cje-ex.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/aer-natbib-ex.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/ajae-ex.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/ajae-ex.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/ecca-ex.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/ecca-ex.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/erae-ex.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/erae-ex.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/itaxpf-ex-title.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/itaxpf-ex.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/itaxpf-ex.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/oegatb-ex.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/oegatb-ex.png
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/economic/oegatb-ex.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/vancouver/README
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/vancouver/vancouver.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex/vancouver/vancouver.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ANUfinalexam/ANUfinalexam.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ANUfinalexam/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEconf/IEEEconf.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEconf/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/IEEEtran_HOWTO.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/IEEEtran_bst_HOWTO.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/IEEEtrantools_doc.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/README.bibtex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/README.extras
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/README.testflow
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/README.tools
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/bare_adv.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/bare_conf.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/bare_jrnl.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/bare_jrnl_compsoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/changelog.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/font_install_how.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/testflow.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/testflow_ctl_A4.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/testflow_ctl_LTR.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/testflow_doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/IEEEtran/tux.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/aasclass.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/aasguide.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/aasguide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/aassymbols.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/aassymbols.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/datafile1.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/f1.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/f2.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/f2_color.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/f3.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/sample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/table.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aastex/video3.mpg.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmconf/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmconf/THIS-IS-VERSION-1.3
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmconf/accept.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmconf/acmconf.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmconf/body.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmconf/error.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmconf/prepare.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmconf/print.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmconf/pubform.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmconf/pubform.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmconf/publish.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmconf/submit.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmtrans/acmtr2e.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/acmtrans/acmtr2e.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/active-conf/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/active-conf/active-conf.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/active-conf/example/active-example.ltx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/active-conf/example/active-header-2006.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/active-conf/example/header-logo-2006.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/active-conf/example/header-logo-2006.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/afthesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/afthesis/thesnumb.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/afthesis/usethesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/afthesis/usethesis.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aguplus/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aguplus/README.aguplus.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aguplus/aguplus.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aguplus/changes.v16b.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aguplus/geophys.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aguplus/sample.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aguplus/samplus.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/aiaa.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/author_guide.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/author_guide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/bibtex_database.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/figure_magnet.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/figure_magnet.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/CHANGES
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/MANIFEST
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/aiaa.dtx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/aiaa.ins
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/aiaa.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/aiaalgo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/paper/smpaiaa.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/paper/smpaiaa.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/paper/smpbtx.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/paper/smpfig.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/refs/tstbtx.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/refs/tstref.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/subfigs/smpfig.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/subfigs/smpsubf.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/talk/smpfig.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/talk/smptalk.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/talk/smptalk.sty
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/talk/smptalk.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/template_advanced.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/template_advanced.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/template_basic.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/aiaa/template_basic.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ametsoc/AMS_References.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ametsoc/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ametsoc/amspaper.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ametsoc/amspaper.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ametsoc/amspaper2col.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ametsoc/bibliography/database.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ametsoc/bibliography/references.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ametsoc/blank_template.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ametsoc/blank_template.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ametsoc/figures/figure01.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apa/APAendfloat.cfg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apa/CHANGELOG.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apa/LICENCE
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apa/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apa/apacls.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apa/apacls.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apa/apaenum.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apa/apaexample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apa/examplebib.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/apa/examples.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/ArsClassica.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/ArsClassica.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Bibliography.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/CHANGES
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Chapters/Code.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Chapters/Fundamentals.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Abstract+Sommario.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Acknowledgements.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Bibliography.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Contents.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Index.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Titleback.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Titlepage.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Graphics/Birds.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Graphics/Example_1.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Graphics/Example_2.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Graphics/Example_3.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Graphics/Example_4.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Graphics/GuITlogo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/ArsClassica.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/ArsClassica.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/Bibliografia.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/Capitoli/Basi.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/Capitoli/Codice.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/Immagini/LogoGuIT.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/Immagini/Uccelli.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/Immagini/esempio_1.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/Immagini/esempio_2.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/Immagini/esempio_3.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/Immagini/esempio_4.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/Bibliografia.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/DietroAlTitolo.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/Frontespizio.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/IndiceAnalitico.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/Indici.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/Ringraziamenti.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/Sommario+Abstract.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/Italian/italadhoc.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/arsclassica/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/asaetr/MANIFEST
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/asaetr/asaetr.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/asaetr/asaetr.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/asaetr/asaetr.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/asaetr/cmcscsl10.mf.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ascelike/Readme
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ascelike/ascexmpl.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ascelike/ascexmpl.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ascelike/ascexmpl.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/beamer-FUBerlin/Changes
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/beamer-FUBerlin/FULogo.png
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/beamer-FUBerlin/FUbib.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/beamer-FUBerlin/FUlogo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/beamer-FUBerlin/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/beamer-FUBerlin/exampleClass.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/beamer-FUBerlin/exampleClass.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/beamer-FUBerlin/exampleTheme.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/beamer-FUBerlin/exampleTheme.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/beamer-FUBerlin/geo.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/beamer-FUBerlin/silberlaube2.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/Bibliography.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/CHANGES.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/Chapters/Chapter01.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/Chapters/Chapter02.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/Chapters/Chapter03.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/Chapters/Chapter0A.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/ClassicThesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/ClassicThesis.tcp
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/ClassicThesis.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/ClassicThesis.tps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/Examples/classicthesis-article.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/Examples/classicthesis-article.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/Examples/classicthesis-book.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/Examples/classicthesis-book.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/Examples/classicthesis-cv.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/Examples/classicthesis-cv.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Abstract.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Acknowledgments.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Bibliography.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Colophon.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Contents.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Declaration.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Dedication.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/DirtyTitlepage.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Publication.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Titleback.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Titlepage.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/LISTOFFILES.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/gfx/TFZsuperellipse_bw.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/gfx/example_1.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/gfx/example_2.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/gfx/example_3.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/classicthesis/gfx/example_4.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/buildcls
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/cleancls
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/confproc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/buildcppdfpapers
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/buildpapers
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/buildproc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/confproc.cls.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/confproc.ist
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/exbiblio.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/exclass.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/exclasslast.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/exclasspre.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/expapersswitch.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/exprogram.csv
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/newapave.bst.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/newapave.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/IEEEtran.bst.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/dafx_06.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/expages.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/p_001.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/p_003.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/p_005.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/p_007.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/p_009.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_001/dafx_06.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_001/fft_plot2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_001/p_001.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_001/p_001.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_003/dafx_06.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_003/fft_plot2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_003/p_003.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_003/p_003.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_005/dafx_06.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_005/fft_plot2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_005/p_005.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_005/p_005.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_007/dafx_06.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_007/fft_plot2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_007/p_007.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_007/p_007.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_tex/p_009/dafx_06.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_tex/p_009/fft_plot2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_tex/p_009/p_009.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/papers/sources_tex/p_009/p_009.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/pictures/ex_1stpage.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/confproc/example/procswitchandtoc.pl.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ebsthesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ebsthesis/ebsthesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/elsevier/CHANGES
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/elsevier/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/elsevier/instructions-harv.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/elsevier/instructions-harv.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/elsevier/instructions-num.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/elsevier/instructions-num.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/elsevier/template-harv.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/elsevier/template-num.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/erdc/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/erdc/erdc.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/erdc/erdc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/erdc/nola.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/erdc/nola.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/erdc/red_corps_castle2.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/erdc/red_corps_castle2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/erdc/sample.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/erdc/sample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/estcpmm/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/estcpmm/estcp.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/estcpmm/estcpmm.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/estcpmm/estcpmm.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/estcpmm/red_corps_castle2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/estcpmm/sample.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/estcpmm/sample.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/euproposal/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/euproposal/euproposal.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/euproposal/propB.delivs
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/euproposal/propB.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/euproposal/propB.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gaceta/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gaceta/plantilla-articulo-de-seccion.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gaceta/plantilla-articulo-de-seccion.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gaceta/plantilla-articulo-suelto.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gaceta/plantilla-articulo-suelto.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/CHANGES.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/COMPLIANCE.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/INSTALL
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/MANIFEST
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/NEWS.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/NOTES
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/TODO
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/example-thesis.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/example-thesis.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/CLEAN.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/CLEAN.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/DO_pdf.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/DO_pdf.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/DO_postscript.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/DO_postscript.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/MANIFEST
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-ack.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-bib.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-chapter1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-chapter2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-chapter3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-chapter4.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-chapter5.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-dedication.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-summary.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-test.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-test.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-vita.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/CLEAN.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/CLEAN.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/DO_pdf.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/DO_pdf.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/DO_postscript.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/DO_postscript.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/MANIFEST
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/code/crc16.c
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/code/crc32-thehardway.java.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/code/crc32.c
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/code/crc32.cxx
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/code/crc32.java
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/code/crc8.m
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/fig/jules-verne-test.eps.g
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/fig/jules-verne-test.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/hack-applabel.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/hack-chaplabel.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/hack-part.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-ack.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-bib.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-chapter1.tex.g
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-chapter2.tex.g
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-chapter3.tex.g
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-chapter4.tex.g
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-chapter5.tex.g
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-dedication.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-gloss.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-losa.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-programs.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-summary.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-vita.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/textcompfix.sty
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/textcompsym.sty
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/har2nat/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/icsv/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/icsv/icsv-example.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/icsv/icsv.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ieeepes/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ieeepes/ieeepes_check.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ieeepes/ieeepes_check.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ieeepes/ieeepes_doc.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ieeepes/ieeepes_doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ieeepes/ieeepes_skel.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ieeepes/ieeepes_skel.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ieeepes/vk.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ijmart/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ijmart/ijmart.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ijmart/ijmsample.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ijmart/ijmsample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/imac/imac.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/imac/imac.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/imac/readme.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/imtekda/IMTEKda.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/imtekda/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/imtekda/diplarb.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/imtekda/diplarb.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/imtekda/figures/bild.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/imtekda/figures/bild.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/jpsj/dummy.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/jpsj/injpsj2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/jpsj/injpsj2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/jpsj/template.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/kluwer/00readme
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/kluwer/mouse.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/kluwer/sampkluw.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/kluwer/sampkluw.ent
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/kluwer/sampkluw.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/kluwer/sampopen.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/kluwer/sampopen.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/kluwer/usrman.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/kluwer/usrman.ent
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/kluwer/usrman.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lps/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lps/lps.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lps/lpstemplate.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/macqassign/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/macqassign/logo.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/macqassign/sample-assign.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/macqassign/sample-assign.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mentis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mentis/mentis.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/muthesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nature/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nature/nature-template.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/ReadMe.1st.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/LICENSE
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/README.1st.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/README.orig.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/VERSION
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/appendix.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/chapter1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/chapter2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/example.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/makefile.chapterbib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/makefile.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/sample_nd.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/example-v1.3/sample_nd.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/ltxdoc.cfg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/nddiss2e.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/process.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nddiss/template.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nih/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nih/example-biosketch.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nih/example-biosketch.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nih/example-nih-cls.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nih/example-nih-cls.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nostarch/100euroie.png
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nostarch/100euroit.png
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nostarch/1eurogr.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nostarch/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nostarch/nostarch.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nostarch/nssample.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nostarch/nssample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nostarch/recycled.png
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nostarch/vitruvian.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nrc/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nrc/authors.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nrc/userguide.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/nrc/userguide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/philosophersimprint/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/philosophersimprint/philosophersimprint.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/philosophersimprint/sample.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/philosophersimprint/sample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/powerdot-FUBerlin/FULogo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/powerdot-FUBerlin/FULogo_RGB.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/powerdot-FUBerlin/FUbib.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/powerdot-FUBerlin/FUseal.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/powerdot-FUBerlin/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/powerdot-FUBerlin/exampleClass.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/powerdot-FUBerlin/exampleClass.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/powerdot-FUBerlin/exampleStyle.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/powerdot-FUBerlin/exampleStyle.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/powerdot-FUBerlin/silberlaube2.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pracjourn/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pracjourn/pjsample.ltx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pracjourn/pjsample.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pracjourn/pracjourn.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/procIAGssymp/TestPaper.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/psu-thesis/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/psu-thesis/manual.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/psu-thesis/manual.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/psu-thesis/mssample.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/psu-thesis/mssample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/psu-thesis/phdsample.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/psu-thesis/phdsample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ptptex/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ptptex/README.TEXLIVE
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ptptex/manptp.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ptptex/manptp.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ptptex/template.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/00readme.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/DOWNLOAD.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/aip/aipguide4-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/aip/aipguide4-1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/aip/docs.sty
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/aps/apsguide4-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/aps/apsguide4-1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/aps/docs.sty
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/auguide/auguide4-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/auguide/auguide4-1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/auguide/docs.sty
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/auguide/summary4-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/auguide/summary4-1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/auguide/whatsnew4-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/auguide/whatsnew4-1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aip/aipsamp.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aip/aipsamp.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aip/aipsamp.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aip/aiptemplate.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aip/fig_1.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aip/fig_2.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aps/apssamp.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aps/apssamp.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aps/apssamp.rty
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aps/apssamp.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aps/apstemplate.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aps/fig_1.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aps/fig_2.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aps/vid_1a.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/sample/aps/vid_1b.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/source/aip.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/source/ltxdocext.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/source/ltxfront.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/source/ltxgrid.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/source/ltxutil.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex/source/revtex4-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/DOWNLOAD
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/apssamp.end
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/apssamp.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/auguide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/differ.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/fig_1.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/fig_2.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/ltxdocext.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/ltxgrid.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/ltxutil.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/revtex4.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/summary.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/revtex4/template.aps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sageep/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sageep/sageep.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sageep/sageep.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sageep/sageep_graphic2009.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sageep/sample.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sageep/sample.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/siggraph/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/spie/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/spie/article.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/spie/article.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/spie/mcr3b.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stellenbosch/CHANGELOG
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stellenbosch/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stellenbosch/USbib-1.0.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stellenbosch/USlogos-doc-4.0.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stellenbosch/USnomencl-1.1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stellenbosch/USsummary-1.0a.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stellenbosch/USthesis-4.1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stellenbosch/UStitle-1.0.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stellenbosch/templates/masters-sample.zip
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/stellenbosch/templates/report-sample.zip
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sugconf/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sugconf/SUGI-paper-example.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sugconf/article-example.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sugconf/article-example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sugconf/article-example.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sugconf/sugconf-example.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sugconf/sugconf-example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/sugconf/sugconf-example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/LogoFH.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/LogoFH.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/LogoFH.png
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/LogoFH.tif.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/antrc_pre.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/build.xml
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/diplomArbeit.ltx
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/doxygen_header.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/fhACtitlepage.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/pdf_with_figbig_and_glossar.tco
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/dtx-style.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/data/ack.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/data/appendix01.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/data/chap01.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/data/chap02.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/data/cover.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/data/denotation.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/data/resume.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/figures/hello.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/figures/hello.fig
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/figures/hello.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-fig-logo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-fig-logo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-lib-logo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-lib-logo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-text-logo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-text-logo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-whole-logo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-whole-logo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/main.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/main.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/msmake.cmd.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/ref/refs.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/shuji.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/shuji.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/example/thutils.sty
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/thuthesis/thuthesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logoEPFL.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logoEPFL.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logoINPG.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logoINPG.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logopoliba.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logopoliba.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logopolito.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logopolito.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logouniba.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logouniba.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounibg.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounibg.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounibo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounibo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounibs.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounibs.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounige.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounige.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounipa.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounipa.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounipd.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounipd.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounipi.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounipi.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounipmn.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounipmn.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logouniroma1.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logouniroma1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logouniroma2.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logouniroma2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logouniroma3.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logouniroma3.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounisa.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounisa.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounito.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounito.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounits.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logounits.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logouniur.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/logouniur.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/manifest.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/toptesi-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/toptesi-example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/toptesi-example.xmpdata
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/toptesi/toptesi.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tugboat/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tugboat/ltubguid.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tugboat/manifest.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/tugboat/tugboat.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uaclasses/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uaclasses/my-example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uaclasses/ua-example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uaclasses/ua-example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_Chap1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_Chap2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_Chap3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_figure.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_figure.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_main.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_main.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucdavisthesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucdavisthesis/ucdavisthesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucthesis/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucthesis/uctest.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ucthesis/uctest.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uiucthesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uiucthesis/thesis-ex.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uiucthesis/thesis-ex.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uiucthesis/uiucthesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umich-thesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umthesis/PDP.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umthesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umthesis/appendix.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umthesis/conclusion.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umthesis/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umthesis/example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umthesis/exp1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umthesis/exp2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umthesis/exp3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umthesis/felty.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umthesis/intro.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/umthesis/mybibstyle.bst.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ut-thesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ut-thesis/ut-thesis.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uwthesis/LICENSE
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uwthesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uwthesis/uwthesis.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uwthesis/uwthesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/uwthesis/uwthesis.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/vxu/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/vxu/actawex.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/vxu/rfmsi.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/vxu/template.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/vxu/vxulicentiate.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/vxu/vxusymbol.1
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/vxu/vxutentamen.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/york-thesis/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/york-thesis/york-thesis-Template.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/york-thesis/york-thesis.el
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/york-thesis/york-thesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/plain/tugboat-plain/README
/usr/share/doc/texlive-doc/plain/tugboat-plain/tubguide.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/plain/tugboat-plain/tubguide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/Licenses
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/README.source
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/CHANGELOG
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/README.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/aer-cje-ex.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/aer-cje-ex.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/aer-natbib-ex.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/ajae-ex.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/ajae-ex.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/ecca-ex.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/ecca-ex.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/erae-ex.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/erae-ex.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/itaxpf-ex-title.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/itaxpf-ex.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/itaxpf-ex.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/oegatb-ex.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/oegatb-ex.png
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/economic/oegatb-ex.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/vancouver/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/vancouver/vancouver.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/bibtex/vancouver/vancouver.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/copyright
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ANUfinalexam/ANUfinalexam.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ANUfinalexam/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEconf/IEEEconf.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEconf/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/IEEEtran_HOWTO.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/IEEEtran_bst_HOWTO.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/IEEEtrantools_doc.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/README.bibtex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/README.extras
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/README.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/README.testflow
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/README.tools
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/bare_adv.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/bare_conf.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/bare_jrnl.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/bare_jrnl_compsoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/font_install_how.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/testflow.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/testflow_ctl_A4.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/testflow_ctl_LTR.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/testflow_doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/IEEEtran/tux.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/README.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/aasclass.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/aasguide.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/aasguide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/aassymbols.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/aassymbols.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/datafile1.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/f1.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/f2.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/f2_color.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/f3.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/sample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/table.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aastex/video3.mpg.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmconf/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmconf/THIS-IS-VERSION-1.3
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmconf/accept.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmconf/acmconf.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmconf/body.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmconf/error.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmconf/prepare.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmconf/print.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmconf/pubform.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmconf/pubform.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmconf/publish.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmconf/submit.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmtrans/acmtr2e.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/acmtrans/acmtr2e.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/active-conf/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/active-conf/active-conf.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/active-conf/example/active-example.ltx.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/active-conf/example/active-header-2006.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/active-conf/example/header-logo-2006.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/active-conf/example/header-logo-2006.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/afthesis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/afthesis/thesnumb.doc.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/afthesis/usethesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/afthesis/usethesis.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aguplus/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aguplus/README.aguplus.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aguplus/aguplus.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aguplus/changes.v16b.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aguplus/geophys.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aguplus/sample.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aguplus/samplus.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/aiaa.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/author_guide.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/author_guide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/bibtex_database.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/figure_magnet.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/figure_magnet.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/MANIFEST
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/aiaa.dtx.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/aiaa.ins
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/aiaa.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/aiaalgo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/paper/smpaiaa.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/paper/smpaiaa.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/paper/smpbtx.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/paper/smpfig.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/refs/tstbtx.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/refs/tstref.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/subfigs/smpfig.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/subfigs/smpsubf.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/talk/smpfig.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/talk/smptalk.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/talk/smptalk.sty
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/pre2004/demos/talk/smptalk.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/template_advanced.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/template_advanced.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/template_basic.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/aiaa/template_basic.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ametsoc/AMS_References.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ametsoc/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ametsoc/amspaper.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ametsoc/amspaper.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ametsoc/amspaper2col.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ametsoc/bibliography/database.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ametsoc/bibliography/references.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ametsoc/blank_template.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ametsoc/blank_template.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ametsoc/figures/figure01.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/apa/APAendfloat.cfg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/apa/LICENCE
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/apa/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/apa/apacls.html
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/apa/apacls.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/apa/apaenum.txt
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/apa/apaexample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/apa/examplebib.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/apa/examples.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/ArsClassica.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/ArsClassica.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Bibliography.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Chapters/Code.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Chapters/Fundamentals.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Abstract+Sommario.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Acknowledgements.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Bibliography.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Contents.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Index.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Titleback.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/FrontBackMatter/Titlepage.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Graphics/Birds.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Graphics/Example_1.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Graphics/Example_2.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Graphics/Example_3.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Graphics/Example_4.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Graphics/GuITlogo.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/ArsClassica.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/ArsClassica.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/Bibliografia.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/Capitoli/Basi.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/Capitoli/Codice.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/Immagini/LogoGuIT.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/Immagini/Uccelli.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/Immagini/esempio_1.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/Immagini/esempio_2.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/Immagini/esempio_3.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/Immagini/esempio_4.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/Bibliografia.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/DietroAlTitolo.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/Frontespizio.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/IndiceAnalitico.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/Indici.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/Ringraziamenti.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/MaterialeInizialeFinale/Sommario+Abstract.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/Italian/italadhoc.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/arsclassica/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/asaetr/MANIFEST
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/asaetr/asaetr.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/asaetr/asaetr.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/asaetr/asaetr.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/asaetr/cmcscsl10.mf.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ascelike/Readme
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ascelike/ascexmpl.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ascelike/ascexmpl.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ascelike/ascexmpl.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/beamer-FUBerlin/FULogo.png
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/beamer-FUBerlin/FUbib.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/beamer-FUBerlin/FUlogo.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/beamer-FUBerlin/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/beamer-FUBerlin/exampleClass.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/beamer-FUBerlin/exampleClass.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/beamer-FUBerlin/exampleTheme.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/beamer-FUBerlin/exampleTheme.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/beamer-FUBerlin/geo.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/beamer-FUBerlin/silberlaube2.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/Bibliography.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/Chapters/Chapter01.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/Chapters/Chapter02.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/Chapters/Chapter03.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/Chapters/Chapter0A.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/ClassicThesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/ClassicThesis.tcp
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/ClassicThesis.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/ClassicThesis.tps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/Examples/classicthesis-article.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/Examples/classicthesis-article.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/Examples/classicthesis-book.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/Examples/classicthesis-book.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/Examples/classicthesis-cv.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/Examples/classicthesis-cv.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Abstract.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Acknowledgments.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Bibliography.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Colophon.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Contents.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Declaration.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Dedication.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/DirtyTitlepage.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Publication.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Titleback.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/FrontBackmatter/Titlepage.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/LISTOFFILES.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/gfx/TFZsuperellipse_bw.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/gfx/example_1.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/gfx/example_2.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/gfx/example_3.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/classicthesis/gfx/example_4.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/README.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/buildcls
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/cleancls
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/confproc.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/buildcppdfpapers
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/buildpapers
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/buildproc
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/confproc.cls.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/confproc.ist
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/exbiblio.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/exclass.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/exclasslast.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/exclasspre.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/expapersswitch.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/exprogram.csv
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/newapave.bst.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/newapave.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/IEEEtran.bst.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/dafx_06.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/expages.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/p_001.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/p_003.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/p_005.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/p_007.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/p_009.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_001/dafx_06.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_001/fft_plot2.png
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_001/p_001.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_001/p_001.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_003/dafx_06.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_003/fft_plot2.png
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_003/p_003.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_003/p_003.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_005/dafx_06.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_005/fft_plot2.png
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_005/p_005.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_005/p_005.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_007/dafx_06.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_007/fft_plot2.png
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_007/p_007.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_pdftex/p_007/p_007.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_tex/p_009/dafx_06.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_tex/p_009/fft_plot2.pn
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_tex/p_009/p_009.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/papers/sources_tex/p_009/p_009.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/pictures/ex_1stpage.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/confproc/example/procswitchandtoc.pl.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ebsthesis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ebsthesis/ebsthesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/elsevier/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/elsevier/instructions-harv.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/elsevier/instructions-harv.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/elsevier/instructions-num.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/elsevier/instructions-num.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/elsevier/template-harv.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/elsevier/template-num.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/erdc/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/erdc/erdc.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/erdc/erdc.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/erdc/nola.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/erdc/nola.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/erdc/red_corps_castle2.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/erdc/red_corps_castle2.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/erdc/sample.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/erdc/sample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/estcpmm/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/estcpmm/estcp.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/estcpmm/estcpmm.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/estcpmm/estcpmm.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/estcpmm/red_corps_castle2.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/estcpmm/sample.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/estcpmm/sample.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/euproposal/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/euproposal/euproposal.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/euproposal/propB.delivs
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/euproposal/propB.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/euproposal/propB.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gaceta/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gaceta/plantilla-articulo-de-seccion.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gaceta/plantilla-articulo-de-seccion.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gaceta/plantilla-articulo-suelto.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gaceta/plantilla-articulo-suelto.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/COMPLIANCE.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/INSTALL
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/MANIFEST
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/NEWS.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/NOTES
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/README.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/TODO
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/example-thesis.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/example-thesis.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/CLEAN.bat
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/CLEAN.sh
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/DO_pdf.bat
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/DO_pdf.sh
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/DO_postscript.bat
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/DO_postscript.sh
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/MANIFEST
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-ack.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-bib.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-chapter1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-chapter2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-chapter3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-chapter4.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-chapter5.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-dedication.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-summary.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-test.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-test.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne-vita.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/basic/jules-verne.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/CLEAN.bat
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/CLEAN.sh
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/DO_pdf.bat
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/DO_pdf.sh
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/DO_postscript.bat
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/DO_postscript.s
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/MANIFEST
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/README.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/code/crc16.c
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/code/crc32-thehardway.java.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/code/crc32.c
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/code/crc32.cxx
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/code/crc32.java
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/code/crc8.m
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/fig/jules-verne-test.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/fig/jules-verne-test.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/hack-applabel.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/hack-chaplabel.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/hack-part.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-ack.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-bib.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-chapter1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-chapter2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-chapter3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-chapter4.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-chapter5.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-dedication.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-gloss.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-losa.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-programs.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-summary.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne-vita.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/jules-verne.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/textcompfix.sty
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/gatech-thesis/julesverne/bellswhistles/textcompsym.sty
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/har2nat/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/icsv/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/icsv/icsv-example.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/icsv/icsv.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ieeepes/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ieeepes/ieeepes_check.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ieeepes/ieeepes_check.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ieeepes/ieeepes_doc.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ieeepes/ieeepes_doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ieeepes/ieeepes_skel.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ieeepes/ieeepes_skel.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ieeepes/vk.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ijmart/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ijmart/ijmart.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ijmart/ijmsample.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ijmart/ijmsample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/imac/imac.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/imac/imac.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/imac/readme.txt
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/imtekda/IMTEKda.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/imtekda/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/imtekda/diplarb.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/imtekda/diplarb.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/imtekda/figures/bild.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/imtekda/figures/bild.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/jpsj/dummy.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/jpsj/injpsj2.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/jpsj/injpsj2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/jpsj/template.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/kluwer/00readme
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/kluwer/mouse.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/kluwer/sampkluw.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/kluwer/sampkluw.ent
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/kluwer/sampkluw.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/kluwer/sampopen.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/kluwer/sampopen.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/kluwer/usrman.dvi.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/kluwer/usrman.ent
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/kluwer/usrman.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/lps/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/lps/lps.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/lps/lpstemplate.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/macqassign/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/macqassign/logo.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/macqassign/sample-assign.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/macqassign/sample-assign.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/mentis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/mentis/mentis.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/muthesis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nature/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nature/nature-template.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/ReadMe.1st.txt
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/LICENSE
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/README.1st.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/README.orig.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/VERSION
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/appendix.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/chapter1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/chapter2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/example.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/makefile.chapterbib.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/makefile.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/sample_nd.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/example-v1.3/sample_nd.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/ltxdoc.cfg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/nddiss2e.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/process.sh
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nddiss/template.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nih/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nih/example-biosketch.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nih/example-biosketch.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nih/example-nih-cls.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nih/example-nih-cls.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nostarch/100euroie.png
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nostarch/100euroit.png
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nostarch/1eurogr.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nostarch/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nostarch/nostarch.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nostarch/nssample.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nostarch/nssample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nostarch/recycled.png
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nostarch/vitruvian.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nrc/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nrc/authors.txt
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nrc/userguide.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/nrc/userguide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/philosophersimprint/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/philosophersimprint/philosophersimprint.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/philosophersimprint/sample.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/philosophersimprint/sample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/powerdot-FUBerlin/FULogo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/powerdot-FUBerlin/FULogo_RGB.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/powerdot-FUBerlin/FUbib.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/powerdot-FUBerlin/FUseal.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/powerdot-FUBerlin/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/powerdot-FUBerlin/exampleClass.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/powerdot-FUBerlin/exampleClass.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/powerdot-FUBerlin/exampleStyle.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/powerdot-FUBerlin/exampleStyle.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/powerdot-FUBerlin/silberlaube2.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/pracjourn/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/pracjourn/pjsample.ltx.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/pracjourn/pjsample.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/pracjourn/pracjourn.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/procIAGssymp/TestPaper.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/psu-thesis/README.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/psu-thesis/manual.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/psu-thesis/manual.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/psu-thesis/mssample.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/psu-thesis/mssample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/psu-thesis/phdsample.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/psu-thesis/phdsample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ptptex/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ptptex/README.TEXLIVE
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ptptex/manptp.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ptptex/manptp.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ptptex/template.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/00readme.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/DOWNLOAD.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/README.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/aip/aipguide4-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/aip/aipguide4-1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/aip/docs.sty
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/aps/apsguide4-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/aps/apsguide4-1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/aps/docs.sty
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/auguide/auguide4-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/auguide/auguide4-1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/auguide/docs.sty
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/auguide/summary4-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/auguide/summary4-1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/auguide/whatsnew4-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/auguide/whatsnew4-1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aip/aipsamp.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aip/aipsamp.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aip/aipsamp.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aip/aiptemplate.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aip/fig_1.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aip/fig_2.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aps/apssamp.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aps/apssamp.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aps/apssamp.rty
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aps/apssamp.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aps/apstemplate.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aps/fig_1.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aps/fig_2.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aps/vid_1a.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/sample/aps/vid_1b.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/source/aip.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/source/ltxdocext.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/source/ltxfront.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/source/ltxgrid.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/source/ltxutil.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex/source/revtex4-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/DOWNLOAD
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/README.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/apssamp.end
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/apssamp.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/auguide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/differ.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/fig_1.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/fig_2.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/ltxdocext.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/ltxgrid.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/ltxutil.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/revtex4.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/summary.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/revtex4/template.aps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sageep/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sageep/sageep.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sageep/sageep.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sageep/sageep_graphic2009.jpg
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sageep/sample.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sageep/sample.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/siggraph/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/spie/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/spie/article.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/spie/article.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/spie/mcr3b.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/stellenbosch/CHANGELOG
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/stellenbosch/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/stellenbosch/USbib-1.0.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/stellenbosch/USlogos-doc-4.0.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/stellenbosch/USnomencl-1.1.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/stellenbosch/USsummary-1.0a.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/stellenbosch/USthesis-4.1.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/stellenbosch/UStitle-1.0.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/stellenbosch/templates/masters-sample.zip
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/stellenbosch/templates/report-sample.zip
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sugconf/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sugconf/SUGI-paper-example.txt
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sugconf/article-example.bat
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sugconf/article-example.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sugconf/article-example.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sugconf/sugconf-example.bat
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sugconf/sugconf-example.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/sugconf/sugconf-example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/LogoFH.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/LogoFH.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/LogoFH.png
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/LogoFH.tif.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/antrc_pre.bat
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/build.xml
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/diplomArbeit.ltx
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/doxygen_header.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/fhACtitlepage.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thesis-titlepage-fhac/pdf_with_figbig_and_glossar.tco
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/dtx-style.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/Makefile
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/data/ack.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/data/appendix01.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/data/chap01.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/data/chap02.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/data/cover.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/data/denotation.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/data/resume.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/figures/hello.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/figures/hello.fig
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/figures/hello.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-fig-logo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-fig-logo.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-lib-logo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-lib-logo.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-text-logo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-text-logo.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-whole-logo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/figures/thu-whole-logo.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/main.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/main.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/msmake.cmd.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/ref/refs.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/shuji.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/shuji.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/example/thutils.sty
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/thuthesis/thuthesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logoEPFL.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logoEPFL.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logoINPG.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logoINPG.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logopoliba.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logopoliba.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logopolito.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logopolito.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logouniba.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logouniba.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounibg.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounibg.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounibo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounibo.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounibs.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounibs.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounige.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounige.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounipa.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounipa.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounipd.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounipd.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounipi.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounipi.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounipmn.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounipmn.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logouniroma1.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logouniroma1.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logouniroma2.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logouniroma2.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logouniroma3.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logouniroma3.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounisa.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounisa.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounito.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounito.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounits.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logounits.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logouniur.eps
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/logouniur.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/manifest.txt
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/toptesi-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/toptesi-example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/toptesi-example.xmpdata
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/toptesi/toptesi.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/tugboat/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/tugboat/ltubguid.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/tugboat/manifest.txt
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/tugboat/tugboat.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uaclasses/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uaclasses/my-example.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uaclasses/ua-example.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uaclasses/ua-example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_Chap1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_Chap2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_Chap3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_figure.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_figure.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_main.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucdavisthesis/Example/ucdavisthesis_example_main.tex.g
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucdavisthesis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucdavisthesis/ucdavisthesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucthesis/README.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucthesis/uctest.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ucthesis/uctest.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uiucthesis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uiucthesis/thesis-ex.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uiucthesis/thesis-ex.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uiucthesis/uiucthesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umich-thesis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umthesis/PDP.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umthesis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umthesis/appendix.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umthesis/conclusion.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umthesis/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umthesis/example.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umthesis/exp1.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umthesis/exp2.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umthesis/exp3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umthesis/felty.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umthesis/intro.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/umthesis/mybibstyle.bst.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ut-thesis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/ut-thesis/ut-thesis.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uwthesis/LICENSE
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uwthesis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uwthesis/uwthesis.bib
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uwthesis/uwthesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/uwthesis/uwthesis.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/vxu/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/vxu/actawex.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/vxu/rfmsi.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/vxu/template.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/vxu/vxulicentiate.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/vxu/vxusymbol.1
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/vxu/vxutentamen.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/york-thesis/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/york-thesis/york-thesis-Template.tex
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/york-thesis/york-thesis.el
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/latex/york-thesis/york-thesis.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/plain/tugboat-plain/README
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/plain/tugboat-plain/tubguide.pdf
/usr/share/doc/texlive-publishers-doc/plain/tugboat-plain/tubguide.tex.gz
/usr/share/lintian/overrides/texlive-publishers-doc