» Ubuntu » Paket » precise (12.04LTS) » virtual » java-virtual-machine
precise  ] [  trusty  ] [  vivid  ] [  wily  ] [  xenial  ]

Virtuellt paket: java-virtual-machine

Detta är ett virtuellt paket. Se Debians policy för en definition av virtuella paket.

Paket som tillhandahåller java-virtual-machine

gcj-jre-headless
Java runtime environment using GIJ/classpath (headless version)