» Ubuntu » Paket » raring » gir1.2-gdkpixbuf-2.0 » amd64 » Filförteckning

Filförteckning för paketet gir1.2-gdkpixbuf-2.0 i raring för arkitekturen amd64

/usr/lib/girepository-1.0/GdkPixbuf-2.0.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-gdkpixbuf-2.0/AUTHORS
/usr/share/doc/gir1.2-gdkpixbuf-2.0/NEWS.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gdkpixbuf-2.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gdkpixbuf-2.0/copyright