» Ubuntu » 软件包 » lucid » xemacs21-mulesupport-el » all » 文件清单

lucid 发行版中 all 硬件架构下的 xemacs21-mulesupport-el 软件包文件清单

/usr/share/doc/xemacs21-mulesupport-el/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xemacs21-mulesupport-el/copyright
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/edict/auto-autoloads.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/edict/custom-load.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/edict/dui-registry.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/edict/dui.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/edict/edict-edit.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/edict/edict-english.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/edict/edict-japanese.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/edict/edict-morphology.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/edict/edict-test.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/edict/edict-update.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/edict/edict.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/auto-autoloads.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/custom-load.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg-busyu.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg-cwnn-leim.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg-jisx0201.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg-jsymbol.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg-keymap.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg-kwnn-leim.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg-leim.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg-quail.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg-sj3-client.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg-sj3-leim.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg-sj3.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg-wnn.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/egg.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/its-han-kata.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/its-hangul.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/its-hankaku.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/its-hira.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/its-kanainput.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/its-kata.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/its-pinyin.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/its-zenkaku.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/egg-its/its-zhuyin.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-euro-standards/auto-autoloads.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-euro-standards/custom-load.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-euro-standards/latin-euro-latin10.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-euro-standards/latin-euro-latin7.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-euro-standards/latin-euro-latin8.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-euro-standards/latin-euro-latin9.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-euro-standards/latin-euro-standards.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-unity/auto-autoloads.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-unity/custom-load.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-unity/latin-euro-input.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-unity/latin-latin7-input.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-unity/latin-unity-latin10.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-unity/latin-unity-latin7.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-unity/latin-unity-latin8.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-unity/latin-unity-latin9.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-unity/latin-unity-utils.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-unity/latin-unity-vars.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/latin-unity/latin-unity.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/auto-autoloads.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/custom-load.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/4Corner.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/ARRAY30.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/CCDOSPY.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/CTLau-b5.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/CTLau.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/ECDICT.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/ETZY.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/PY-b5.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/PY.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/Punct-b5.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/Punct.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/QJ-b5.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/QJ.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/SW.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/TONEPY.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/ZIRANMA.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/ZOZY.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/croatian.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/cyril-jis.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/cyrillic.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/czech.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/ethiopic.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/greek.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/hangul.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/hangul3.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/hanja-jis.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/hanja.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/ipa.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/latin-alt.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/latin-post.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/latin-pre.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/py-punct.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/pypunct-b5.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/quick-b5.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/quick-cns.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/sisheng.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/slovak.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/symbol-ksc.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/thai-xtis.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/tsang-b5.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/tsang-cns.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/viqr.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/leim/quail/vntelex.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/locale/auto-autoloads.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/locale/custom-load.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/auto-autoloads.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/custom-load.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/evi-mule.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/evi.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/lookup-compile.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/lookup-content.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/lookup-defs.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/lookup-entry.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/lookup-misc.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/lookup-package.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/lookup-select.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/lookup-types.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/lookup-utils.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/lookup-vars.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/lookup-vse.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/lookup.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/ndcookie.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/ndeb.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/ndic.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/ndict.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/ndkks.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/ndmisc.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/ndnmz.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/ndspell.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/ndsrd.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/ndtp.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/sdicf.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/lookup/stem-english.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/auto-autoloads.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/canna.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/char-table.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/chartblxmas.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/china-util.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/custom-load.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/cyril-util.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/ethio-util.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/fsf-compat-unicode.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/isearch-mule.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/japan-util.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/kana-keyboard.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/korea-util.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/mule-cne.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/mule-diag.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/mule-keyboard.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/mule-trex.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/mule-util.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/thai-xtis-util.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-base/viet-util.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/auto-autoloads.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/custom-load.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/mccl-font.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/mucs-ccl.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/mucs-error.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/mucs-type.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/mucs.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/mule-uni.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/tae.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/tbl-mg.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/trans-util.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/txt-tbl.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/un-data.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/un-define.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/un-supple.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/un-tools.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/unicode.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/unidata.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/mule-ucs/utf.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/auto-autoloads.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/custom-load.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-auto.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-comp.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-cursor.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-develop.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-foreword.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-gadget.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-isearch.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-kakasi.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-kcode.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-leim.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-look.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-num.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-obsolete.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-server.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-tut.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-vars.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk-viper.el.gz
/usr/share/xemacs21/mule-packages/lisp/skk/skk.el.gz