» Ubuntu » 套件 » precise (12.04LTS) » virtual » libpam-dev
precise  ] [  precise-updates  ] [  trusty  ] [  trusty-updates  ] [  xenial  ] [  yakkety  ] [  zesty  ]

虛擬套件: libpam-dev

這是一個虛擬套件。檢視Debian 政策瞭解虛擬套件的定義

提供 libpam-dev 的套件

libpam0g-dev
Development files for PAM