» Ubuntu » Пакети » bionic-updates » netcat-openbsd » armhf » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета netcat-openbsd в bionic-updates, архитектура armhf

/bin/nc.openbsd
/usr/share/doc/netcat-openbsd/README.Debian
/usr/share/doc/netcat-openbsd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/netcat-openbsd/copyright
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/README
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/alta
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/bsh
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/contrib/ncmeter
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/dist.sh
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/irc
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/iscan
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/ncp
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/probe
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/web.gz
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/webproxy.gz
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/webrelay
/usr/share/doc/netcat-openbsd/examples/websearch
/usr/share/man/man1/nc.openbsd.1.gz
/usr/share/man/man1/nc_openbsd.1.gz