» Ubuntu » Пакети » bionic-updates » gobjc-multilib-s390x-linux-gnu » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета gobjc-multilib-s390x-linux-gnu в bionic-updates, архитектура i386

/usr/share/doc/gobjc-multilib-s390x-linux-gnu