» Ubuntu » Пакети » bionic-updates » virtual » lpr
xenial  ] [  xenial-updates  ] [  bionic  ] [  bionic-updates  ] [  disco  ] [  disco-updates  ] [  eoan  ] [  focal  ]

Виртуален пакет: lpr

Пакети, предлагащи lpr

cups-bsd
Common UNIX Printing System(tm) - BSD commands