» Ubuntu » Пакети » bionic » camping » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета camping в bionic, архитектура all

/usr/bin/camping
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/camping-unabridged.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/camping.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/camping/ar.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/camping/mab.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/camping/reloader.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/camping/server.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/camping/session.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/camping/template.rb
/usr/share/doc-base/camping-doc
/usr/share/doc/camping/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/camping/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/camping/copyright
/usr/share/doc/camping/examples/blog.rb
/usr/share/doc/camping/rdoc/COPYING.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/Camping.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/Camping/Models.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/Camping/Reloader.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/Camping/Server.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/Camping/Server/Options.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/Camping/Server/XSendfile.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/Camping/Session.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/README_md.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/book/01_introduction_md.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/book/02_getting_started_md.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/book/03_more_about_controllers_md.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/book/04_more_about_views_md.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/book/05_more_about_markaby_md.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/book/51_upgrading_md.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/css/fonts.css
/usr/share/doc/camping/rdoc/css/rdoc.css
/usr/share/doc/camping/rdoc/fonts/Lato-Light.ttf
/usr/share/doc/camping/rdoc/fonts/Lato-LightItalic.ttf
/usr/share/doc/camping/rdoc/fonts/Lato-Regular.ttf
/usr/share/doc/camping/rdoc/fonts/Lato-RegularItalic.ttf
/usr/share/doc/camping/rdoc/fonts/SourceCodePro-Bold.ttf.gz
/usr/share/doc/camping/rdoc/fonts/SourceCodePro-Regular.ttf.gz
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/add.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/arrow_up.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/brick.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/brick_link.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/bug.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/bullet_black.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/bullet_toggle_minus.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/bullet_toggle_plus.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/date.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/delete.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/find.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/loadingAnimation.gif
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/macFFBgHack.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/package.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/page_green.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/page_white_text.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/page_white_width.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/plugin.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/ruby.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/tag_blue.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/tag_green.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/transparent.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/wrench.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/wrench_orange.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/images/zoom.png
/usr/share/doc/camping/rdoc/index.html
/usr/share/doc/camping/rdoc/js/darkfish.js
/usr/share/doc/camping/rdoc/js/jquery.js
/usr/share/doc/camping/rdoc/js/navigation.js
/usr/share/doc/camping/rdoc/js/navigation.js.gz
/usr/share/doc/camping/rdoc/js/search.js
/usr/share/doc/camping/rdoc/js/search_index.js
/usr/share/doc/camping/rdoc/js/search_index.js.gz
/usr/share/doc/camping/rdoc/js/searcher.js
/usr/share/doc/camping/rdoc/js/searcher.js.gz
/usr/share/doc/camping/rdoc/table_of_contents.html
/usr/share/man/man1/camping.1.gz
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/camping-2.1.580.gemspec