» Ubuntu » Пакети » bionic » fonts-comic-neue » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета fonts-comic-neue в bionic, архитектура all

/etc/fonts/conf.d/30-comic-sans.conf
/usr/share/doc/fonts-comic-neue/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fonts-comic-neue/copyright
/usr/share/fontconfig/conf.avail/30-comic-sans.conf
/usr/share/fonts/opentype/comic-neue/ComicNeue-Angular-Regular.otf
/usr/share/fonts/opentype/comic-neue/ComicNeue-Angular_Bold.otf
/usr/share/fonts/opentype/comic-neue/ComicNeue-Angular_Bold_Oblique.otf
/usr/share/fonts/opentype/comic-neue/ComicNeue-Angular_Light.otf
/usr/share/fonts/opentype/comic-neue/ComicNeue-Angular_Light_Oblique.otf
/usr/share/fonts/opentype/comic-neue/ComicNeue-Angular_Oblique.otf
/usr/share/fonts/opentype/comic-neue/ComicNeue-Regular.otf
/usr/share/fonts/opentype/comic-neue/ComicNeue_Bold.otf
/usr/share/fonts/opentype/comic-neue/ComicNeue_Bold_Oblique.otf
/usr/share/fonts/opentype/comic-neue/ComicNeue_Light.otf
/usr/share/fonts/opentype/comic-neue/ComicNeue_Light_Oblique.otf
/usr/share/fonts/opentype/comic-neue/ComicNeue_Oblique.otf