» Ubuntu » Пакети » bionic » libgfortran5-s390x-cross » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libgfortran5-s390x-cross в bionic, архитектура all

/usr/s390x-linux-gnu/lib/libgfortran.so.5
/usr/s390x-linux-gnu/lib/libgfortran.so.5.0.0
/usr/share/doc/libgfortran5-s390x-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgfortran5-s390x-cross