» Ubuntu » Пакети » bionic » mirrormagic-data » all » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета mirrormagic-data в bionic, архитектура all

/usr/share/doc/mirrormagic-data/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mirrormagic-data/copyright
/usr/share/games/mirrormagic/graphics/MirrorDF.pcx
/usr/share/games/mirrormagic/graphics/MirrorDoor.pcx
/usr/share/games/mirrormagic/graphics/MirrorFont.pcx
/usr/share/games/mirrormagic/graphics/MirrorFont2.pcx
/usr/share/games/mirrormagic/graphics/MirrorFont3.pcx
/usr/share/games/mirrormagic/graphics/MirrorScreen.pcx
/usr/share/games/mirrormagic/graphics/MirrorToons.pcx
/usr/share/games/mirrormagic/graphics/mirrormagic.xpm
/usr/share/games/mirrormagic/graphics/mirrormagic_icon.xbm
/usr/share/games/mirrormagic/graphics/mirrormagic_iconmask.xbm
/usr/share/games/mirrormagic/graphics/mouse.pcx
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/001.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/002.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/003.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/004.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/005.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/006.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/007.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/008.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/009.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/010.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/011.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/012.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/013.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/014.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/015.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/016.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/017.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/018.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/019.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/020.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/021.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/022.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/023.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/024.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/025.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/026.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/027.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/028.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/029.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/030.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/031.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/032.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/033.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/034.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/035.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/036.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/037.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/038.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/039.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/040.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/041.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/042.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/043.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/044.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/045.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/046.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/047.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/048.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/049.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/050.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/051.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/052.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/053.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/054.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/055.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/056.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/057.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/058.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/059.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/060.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_deflektor/levelinfo.conf
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/000.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/001.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/002.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/003.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/004.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/005.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/006.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/007.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/008.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/009.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/010.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/011.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/012.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/013.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/014.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/015.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/016.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/017.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/018.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/019.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/020.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/021.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/022.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/023.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/024.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/025.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/026.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/027.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/028.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/029.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/030.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/031.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/032.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/033.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/034.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/035.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/036.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/037.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/038.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/039.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/040.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/041.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/042.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/043.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/044.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/045.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/046.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/047.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/048.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/049.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/050.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/051.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/052.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/053.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/054.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/055.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/056.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/057.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/058.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/059.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/060.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/061.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/062.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/063.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/064.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/065.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/066.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/067.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/068.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/069.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/070.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/071.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/072.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/073.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/074.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/075.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/076.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/077.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/078.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/079.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/080.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/081.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/082.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/083.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/084.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/085.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/086.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/087.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/088.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/089.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/090.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/091.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/092.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/093.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/094.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/095.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/096.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/097.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/098.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/099.level
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/classic_mindbender/levelinfo.conf
/usr/share/games/mirrormagic/levels/Classic_Games/levelinfo.conf
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/amoebe.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/antigrav.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/autsch.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/bong.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/fuel.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/halloffame.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/holz.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/hui.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/kabumm.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/kink.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/kling.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/laser.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/oeffnen.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/quiek.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/rhythmloop.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/roaaar.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/sirr.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/slurp.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/warnton.wav
/usr/share/games/mirrormagic/sounds/whoosh.wav