» Ubuntu » Пакети » bionic » libcap-ng-dev » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libcap-ng-dev в bionic, архитектура amd64

/usr/include/cap-ng.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/libcap-ng.pc
/usr/share/aclocal/cap-ng.m4
/usr/share/doc/libcap-ng-dev/README
/usr/share/doc/libcap-ng-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcap-ng-dev/copyright
/usr/share/man/man3/capng_apply.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_capability_to_name.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_change_id.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_clear.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_fill.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_get_caps_fd.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_get_caps_process.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_have_capabilities.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_have_capability.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_lock.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_name_to_capability.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_print_caps_numeric.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_print_caps_text.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_restore_state.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_save_state.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_set_caps_fd.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_setpid.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_update.3.gz
/usr/share/man/man3/capng_updatev.3.gz