» Ubuntu » Пакети » bionic » libcsv-dev » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libcsv-dev в bionic, архитектура amd64

/usr/include/csv.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcsv.a
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcsv.so
/usr/share/doc/libcsv-dev/FAQ.gz
/usr/share/doc/libcsv-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcsv-dev/copyright
/usr/share/doc/libcsv-dev/examples/Makefile
/usr/share/doc/libcsv-dev/examples/csvfix.c
/usr/share/doc/libcsv-dev/examples/csvinfo.c
/usr/share/doc/libcsv-dev/examples/csvtest.c
/usr/share/doc/libcsv-dev/examples/csvvalid.c
/usr/share/man/man3/csv.3.gz