» Ubuntu » Пакети » bionic » libghc-transformers-compat-prof » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libghc-transformers-compat-prof в bionic, архитектура amd64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.0.2/transformers-compat-0.5.1.4-5q8NeWxMWFxK2dY7fuxXN9/Control/Monad/Trans/Instances.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.0.2/transformers-compat-0.5.1.4-5q8NeWxMWFxK2dY7fuxXN9/Paths_transformers_compat.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.0.2/transformers-compat-0.5.1.4-5q8NeWxMWFxK2dY7fuxXN9/libHStransformers-compat-0.5.1.4-5q8NeWxMWFxK2dY7fuxXN9_p.a
/usr/share/doc/libghc-transformers-compat-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-transformers-compat-prof/copyright