» Ubuntu » Пакети » bionic » liblxqt-globalkeys-ui0-dev » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета liblxqt-globalkeys-ui0-dev в bionic, архитектура amd64

/usr/include/lxqt-globalkeys-ui/LXQtGlobalKeysUi/ShortcutSelector
/usr/include/lxqt-globalkeys-ui/shortcut_selector.h
/usr/include/lxqt-globalkeys-ui/shortcutselector.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblxqt-globalkeys-ui.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/lxqt-globalkeys-ui.pc
/usr/share/cmake/lxqt-globalkeys-ui/lxqt-globalkeys-ui-config-version.cmake
/usr/share/cmake/lxqt-globalkeys-ui/lxqt-globalkeys-ui-config.cmake
/usr/share/cmake/lxqt-globalkeys-ui/lxqt-globalkeys-ui-targets-relwithdebinfo.cmake
/usr/share/cmake/lxqt-globalkeys-ui/lxqt-globalkeys-ui-targets.cmake
/usr/share/doc/liblxqt-globalkeys-ui0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblxqt-globalkeys-ui0-dev/copyright