» Ubuntu » Пакети » bionic » xfonts-utils » amd64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета xfonts-utils в bionic, архитектура amd64

/usr/bin/bdftopcf
/usr/bin/bdftruncate
/usr/bin/fonttosfnt
/usr/bin/mkfontdir
/usr/bin/mkfontscale
/usr/bin/ucs2any
/usr/sbin/update-fonts-alias
/usr/sbin/update-fonts-dir
/usr/sbin/update-fonts-scale
/usr/share/aclocal/fontutil.m4
/usr/share/doc/xfonts-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/xfonts-utils/copyright
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-1
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-10
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-11
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-13
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-14
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-15
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-16
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-2
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-3
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-4
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-5
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-6
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-7
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-8
/usr/share/fonts/X11/util/map-ISO8859-9
/usr/share/fonts/X11/util/map-JISX0201.1976-0
/usr/share/fonts/X11/util/map-KOI8-R
/usr/share/man/man1/bdftopcf.1.gz
/usr/share/man/man1/bdftruncate.1.gz
/usr/share/man/man1/fonttosfnt.1.gz
/usr/share/man/man1/mkfontdir.1.gz
/usr/share/man/man1/mkfontscale.1.gz
/usr/share/man/man1/ucs2any.1.gz
/usr/share/man/man8/update-fonts-alias.8.gz
/usr/share/man/man8/update-fonts-dir.8.gz
/usr/share/man/man8/update-fonts-scale.8.gz
/usr/share/pkgconfig/fontutil.pc