» Ubuntu » Пакети » bionic » libnss3 » arm64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libnss3 в bionic, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libfreebl3.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libfreeblpriv3.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libnss3.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libnssutil3.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libsmime3.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libssl3.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nss/libfreebl3.chk
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nss/libfreebl3.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nss/libfreeblpriv3.chk
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nss/libfreeblpriv3.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nss/libnssckbi.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nss/libnssdbm3.chk
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nss/libnssdbm3.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nss/libsoftokn3.chk
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/nss/libsoftokn3.so
/usr/share/doc/libnss3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnss3/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libnss3