» Ubuntu » Пакети » bionic » librecode-dev » arm64 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета librecode-dev в bionic, архитектура arm64

/usr/include/recode.h
/usr/include/recodext.h
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/librecode.a
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/librecode.so
/usr/share/doc/librecode-dev