» Ubuntu » Пакети » bionic » java2html » armhf » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета java2html в bionic, архитектура armhf

/usr/bin/java2html
/usr/share/doc/java2html/AUTHORS
/usr/share/doc/java2html/NEWS.gz
/usr/share/doc/java2html/README.Debian
/usr/share/doc/java2html/README.gz
/usr/share/doc/java2html/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/java2html/copyright
/usr/share/doc/java2html/java2html.lsm
/usr/share/man/man1/java2html.1.gz