» Ubuntu » Пакети » bionic » prelink » armhf » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета prelink в bionic, архитектура armhf

/etc/cron.daily/prelink
/etc/default/prelink
/etc/prelink.conf
/usr/sbin/prelink
/usr/sbin/prelink.bin
/usr/share/doc/prelink/README.Debian
/usr/share/doc/prelink/TODO
/usr/share/doc/prelink/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/prelink/copyright
/usr/share/doc/prelink/prelink.pdf.gz
/usr/share/lintian/overrides/prelink
/usr/share/man/man8/prelink.8.gz
/usr/share/man/man8/prelink.bin.8.gz