» Ubuntu » Пакети » bionic » unzip » armhf » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета unzip в bionic, архитектура armhf

/usr/bin/funzip
/usr/bin/unzip
/usr/bin/unzipsfx
/usr/bin/zipgrep
/usr/bin/zipinfo
/usr/lib/mime/packages/unzip
/usr/share/doc/unzip/BUGS
/usr/share/doc/unzip/History.600.gz
/usr/share/doc/unzip/ToDo
/usr/share/doc/unzip/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/unzip/changelog.gz
/usr/share/doc/unzip/copyright
/usr/share/man/man1/funzip.1.gz
/usr/share/man/man1/unzip.1.gz
/usr/share/man/man1/unzipsfx.1.gz
/usr/share/man/man1/zipgrep.1.gz
/usr/share/man/man1/zipinfo.1.gz