» Ubuntu » Пакети » bionic » libnetcf1 » i386 » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libnetcf1 в bionic, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libnetcf.so.1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libnetcf.so.1.4.0
/usr/share/doc/libnetcf1/AUTHORS
/usr/share/doc/libnetcf1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libnetcf1/README
/usr/share/doc/libnetcf1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnetcf1/copyright
/usr/share/netcf/lenses/netcf.aug
/usr/share/netcf/lenses/persist_net_rules.aug
/usr/share/netcf/lenses/routes.aug
/usr/share/netcf/xml/augeas.rng
/usr/share/netcf/xml/debian-get.xsl
/usr/share/netcf/xml/debian-put.xsl
/usr/share/netcf/xml/interface.rng
/usr/share/netcf/xml/redhat-get.xsl
/usr/share/netcf/xml/redhat-put.xsl
/usr/share/netcf/xml/suse-get.xsl
/usr/share/netcf/xml/suse-put.xsl
/usr/share/netcf/xml/util-get.xsl
/usr/share/netcf/xml/util-put.xsl