» Ubuntu » Пакети » bionic » libnginx-mod-mail » ppc64el » Списък на файловете

Списък на файловете в пакета libnginx-mod-mail в bionic, архитектура ppc64el

/usr/lib/nginx/modules/ngx_mail_module.so
/usr/share/doc/libnginx-mod-mail/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnginx-mod-mail/copyright
/usr/share/nginx/modules-available/mod-mail.conf